Artiklar

Nedan kan du läsa ett urval av artiklar jag publicerat under de senaste åren:

”Freud´s metapsychology – the formal apriori of psychoanalytic experience”, The Scandinavian Psychoanalytic Review nr 1/2012

(Länk till pdf)

”Fundamentalontologi och psykoanalys – Heidegger och Freud om utläggning och agerande”,   Filosofisk Tidskrift nr 2/2014        

(Länk till pdf).

”Själens föda – om sanning, självkunskap och psykisk utveckling”, Tidskriften Divan nr 1- 2/2014                                                        

(Länk till pdf)

”Freud´s psychoanalysis – a moral cure”, International Journal of Psycho-analysis vol 95, nr 4, 2014                                                        

(Länk till pdf).

”Psykoanalys – mellan vardaglig och vetenskaplig psykologi”, Filosofi på liv och död, Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys, 2015

(Länk till pdf).

”Att minnas – om erinring, upprepning och genomarbetning”, Tidskriften Divan nr 3-4/2014                                                            

(Länk till pdf).

”The Form of the Soul – on the Body in Freud´s Psychoanalysis”, The Scandinavian Psychoanalytic Review nr 2/2014                            

 (Länk till pdf).

”Döden och psyket – om ändlighet, dödsdrift och psykologiskt självhållande”, Tidskriften Divan nr 3-4/2015                                    

(Länk till pdf).

”Primär ontologisk trygghet – om psykisk hälsa och naiv tillit”, Tidskriften Divan nr 1-2/2016                                                        

(Länk till pdf).

”Konsten visade Freud vägen till själsdjupet”, Svenska Dagbladet (Under strecket) 14/1-08                                                                    

  (Länk till pdf).

”Från neurotiskt lidande till vanlig olycka”, Svenska Dagbladet (Under strecket) 30/10-09                                                                

   (Länk till pdf).

”Dags att lyssna till den praktiska kunskapen”, Svenska Dagbladet (Under strecket) 29/9-15                                                                      

 (Länk till pdf).