omslag_divan_klar_Page_1.jpg

Artiklar

Nedan kan du läsa ett urval av artiklar jag publicerat under de senaste åren:

 

”Att lyssna till den röst som inte räknas vid allmänna val – om psykoanalys och den moderna vetenskapen”, Tidskriften Divan nr 1-2/2010

(Länk till pdf)

"Psykoanalys - en evidensbaserad terapeutisk behandlingsform",Tidskriften Arche, nr 34-35/2011.

(Länk till pdf)

”Objektet – det mest variabla hos driften”, Tidskriften Divan nr 1-2/2012.                                                                               

(Länk till pdf)

”Freud´s metapsychology – the formal apriori of psychoanalytic experience”, The Scandinavian Psychoanalytic Review nr 1/2012

(Länk till pdf)

”Fundamentalontologi och psykoanalys – Heidegger och Freud om utläggning och agerande”,   Filosofisk Tidskrift nr 2/2014        

(Länk till pdf).

”Själens föda – om sanning, självkunskap och psykisk utveckling”, Tidskriften Divan nr 1- 2/2014                                                        

(Länk till pdf)

”Freud´s psychoanalysis – a moral cure”, International Journal of Psycho-analysis vol 95, nr 4, 2014                                                        

(Länk till pdf).

”Att minnas – om erinring, upprepning och genomarbetning”, Tidskriften Divan nr 3-4/2014                                                            

(Länk till pdf).

”The Form of the Soul – on the Body in Freud´s Psychoanalysis”, The Scandinavian Psychoanalytic Review nr 2/2014                            

 (Länk till pdf).

”Psykoanalys – mellan vardaglig och vetenskaplig psykologi”, Filosofi på liv och död, Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys, 2015

(Länk till pdf).

”Döden och psyket – om ändlighet, dödsdrift och psykologiskt självhållande”, Tidskriften Divan nr 3-4/2015          

(Länk till pdf).

”Primär ontologisk trygghet – om psykisk hälsa och naiv tillit”, Tidskriften Divan nr 1-2/2016  

(Länk till pdf).

 "Att bli människa - om övervinnandet av oidipuskomplexet och etablerandet av det själsliga livets fundament", Tidskriften Divan, nr 1-2/2017.                                                                            

 (Länk till pdf)

"Freedom - the abyssal ground of Freudian psychoanalysis", The Scandinavian Psychoanalytic Review, nr 1/2017.

 (Länk till pdf)

"Varats patologi - om att leva och inte leva ett liv som är verkligt", Tidskriften Divan, nr 1-2/2018.

 (Länk till pdf)

”Att ompröva tolkningens praktik – om Nietzsche och samtalsterapi”, Tidskriften Divan, nr 1-2/2019.

 (Länk till pdf).

”Konsten visade Freud vägen till själsdjupet”, Svenska Dagbladet (Under strecket) 14/1-08

 (Länk till pdf).

”Från neurotiskt lidande till vanlig olycka”, Svenska Dagbladet (Under strecket) 30/10-09                                                                

   (Länk till pdf).

"Självbedrägeriet en svår nöt för filosoferna", Svenska Dagbladet (Under strecket) 10/6-11.

  (Länk till pdf).

"Samvetet visar på kärlekens möjlighet", Svenska Dagbladet (Under strecket) 8/1-15.

   (Länk till pdf).

”Dags att lyssna till den praktiska kunskapen”, Svenska Dagbladet (Under strecket) 29/9-15                                                                     

 (Länk till pdf).

"Sammanbrottet visar vägen framåt", Svenska Dagbladet (Under strecket) 15/9-16                                                  

   (Länk till pdf).

"Den goda vården botar inte bara sjukdomar", Svenska Dagbladet (Under strecket) 13/10-17.

   (Länk till pdf).

”Vi måste bli sedda för att kunna se oss själva”, Svenska Dagbladet (Under strecket4/1-18.

   (Länk till pdf).

"Ett dåligt beteende är alltid meningsfullt", Svenska Dagbladet (Under strecket) 23/7-18.

    (Länk till pdf).

"Det inre klimathotet hotar vårt själsliv", Svenska Dagbladet (Under strecket) 15/8-18.

    (Länk till pdf).

”Därför lönar det sig att leta efter sitt sanna jag”, Svenska Dagbladet (Under strecket) 21/2-19.

    (Länk till pdf).