Länkar

 

Svenska psykoanalytiska föreningen: www.psykoanalys.se

Tidskriften Divan: www.divan.nu

International Psychoanalytical Association : www.ipa.world

Göteborg Psykoterapi Institut : www.gpsi.se